make a site

Satellite Television Association (Thailand)

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย)

       ประกาศเจตนารมณ์ของ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม ( ประเทศไทย )
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพฯ
ความรับผิดชอบ ในการนำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุน
สิทธิการรับรู้ข่าวสารที่มีประโยชน์และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

Mobirise

อย่างยั่งยืน

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน

Mobirise

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจ

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน  

Mobirise

Unique Styles

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน  

Mobirise

Unlimited Sites

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน  

Mobirise

No Coding

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน  

Mobirise

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจ

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน  

ข้อความ ข่าว

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) (STAT)และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) จัดงาน

ผ่าบทเรียนทีวีดิจิตอล หลังไทยทีวียกเลิกสัญญา

ติดตามชมรายการ "เผชิญหน้า" ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.10 น. - 21.00 น.ทาง "สปริงนิวส์ ดิจิทัลทีวี ช่อง 19" และ "เคเบิลทีวีช่อง 29" ทั่วประเทศ

Why Choose Us

Responsive block with counters and media.

1

Honest and Dependable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae cupiditate rerum ipsum tempora vero.

2

We Are Always Improving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

3

We Are Passionate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae cupiditate rerum ipsum tempora vero.

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย)

Address:

89/23 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1, แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 

Phone:

+(66) 02-245-0222

E-mail:

admin.stat@mail.com